Login

Forgot password

Forget your password use the password reminder feature.

 1.      At the top of the page in Login block at right side click on the "Forgot Password".
 2.      Enter the email which was used in your account.
 3.      Click "send."

Check the e-mail. You should get the email letter with automatically generated password, which you can change when you will login to your account.

Sign-up

If you want to Sign-up on www.velostreet.com:
 1.     At the top of the page right side you should click on  “Sing up”.
 2.     Fill all necessary information in the registration form.
 3.     Click on  „Register“ button.
 4.     Check your e-mail which you have written in registration form, where should come your registration confirmation.

During the registration personal information is required that user should have a rights to use the velostreet.com possibilities and if necessary it could be used to contact the user.

Change password

You can change your password at any time after you login to your account.

 1.      Login with your user name and password.
 2.      Click on "Change password" which you can find in the top left of the page.
 3.      The form "Change Password" Enter the old password, the new password, repeat the new password.
 4.      Click the "Save" button.
A new password will be required the next time you login to your www.velostreet.com account.

Changing the user profile information

User Information can be changed at any time after login.

 1.      Login with your user name and password.
 2.      Click on "User profile" which you can find in the top right of the page.
 3.      Enter the desired changes.
 4.      Click  "Save" button.

Requests / Complaints

Requests / Complaints

The application / complaint on our online store purchased goods or services you provide to the National Consumer Rights Protection Service [1] (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, fax. (8 5) 279 1466, website www.vvtat.lt, its territorial units in counties - /index.php?470187665) or fill in an application form EGS platform http://ec.europa.eu/odr/. The request / complaint through EGS platform please give our e-mail: info@velostreet.com.
 
[1] or other alternative consumer dispute resolution bodies under their jurisdiction: the Bank of Lithuania, the Lithuanian Communications Regulatory Authority, the State Prices and Energy Control Commission, the State Energy Inspectorate under the Ministry of Energy, Lithuania Bar Association Board or the composed body (yet non- notified body European Commission) (Republic of Lithuania on consumer rights protection Law, Article 22).

Managing orders and purchase

Filling the Cart

Select items you want to put in the shopping cart and click on the button "Add to Cart".

Item will appear in your shopping cart. At the top of the page in the Cart information panel you can see the Cart of goods in the quantity and monetary amount.

To view the items placed in the shopping cart click on 'Order'.

Purchase

Purchasing is divided into several stages that it would be faster and easier to understand:

 1. Compose the proper cart contents
 2. Select the country you want your order to be delivered in section "Shipping type"
 3. Choose one of your most convenient payment methods and click "Recount" to determine the amount of your order with all the delivery and payment of taxes.
 4. Complete buyer information. The more accurately and clearly in their data, the easier and faster you will be delivered your ordered goods.
  • If you want the goods to be sent to you with the Invoice for company, check the box: "Order receipt is needed" and fill out the billing information, in the form.
 5. If you have any special requests or address information, clarifications and comments about your order or delivery time, type in the box: "Comment".
 6. Check out our site terms and return conditions and highlight your agreement ticks.
 7. Check that all the information is filled in correctly.
 8. And finally, click on "Buy"

Orders review

Orders can be viewed only for registered users. That the order would be saved to your order history you must make orders only when you are loged in to your account on www.velostreet.com page.

To view your orders:

 1.      Log in to your account with your user name and password.
 2.      At the top right hand corner click on the link "Orders history"
 3.      The filter aid, determine the time period and the orders you want to view and press the "Filter"
 4.      The table will provide your list of orders with order number, order date, order price, the order status.
 5.      You can click on the desired order number, you can view the goods ordered and the ordering information.
 6.      Click on a item name you can view the description of the item.

Order cancellation

Cancellations can be made automatically when the purchase has been made connected to a ​​velostreet.com account and until its status is: "Confirmed":

 1. Log in to your account with your user name and password.
 2. At the top right hand corner click on the link "Orders history"
 3. The filter aid, determine the time period and the orders you want to view and press the "Filter"
 4. The table will provide your list of orders with order number, order date, order price, the order status.
 5. You can click on the desired order number, you can view the goods ordered and the ordering information.
 6. If the order status is "Confirmed" you can cancel by pressing the button "Cancel" next to the order number.

If the order has already been in status the other than "Confirmed", or order has been made ​​without the login to your account to cancel the order please write e-mail: info@velostreet.com indicating the order number and the reason why do you want to cancel the order.

Teisė atsisakyti sutarties

  PAVYZDINĖ INFORMACIJOS APIE NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMĄ FORMA

 

Teisė atsisakyti sutarties 

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB „Vasarė“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 152491199, veikianti adresu Turgaus a. 25, LT-91246, Klaipėda, internetinis adresas www.velostreet.com, info@velostreet.com apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jūs taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą mūsų interneto svetainėje www.velostreet.com arba atsiuntę elektroninį laišą į info@velostreet.com. Jei pasinaudojote šia galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Jei Jūs atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties ir grąžinate prekę, grąžinsime Jums iš Jūsų gautus pinigus, įskaitant pristatymo išlaidas pirkimo metu (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą). Mes atliksime tokį grąžinimą naudodami tokį patį mokėjimo būdą, kokį Jūs naudojote atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją. Nebent jūs aiškia sutikote su kitokiu būdu; bet kuriuo atveju Jūs neturėsite mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.

Atsisakę sudarytos sutarties Jūs turite nedelsdamas ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties, išsiųsti prekes atgal arba perduoti jas UAB „Vasarė“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 152491199, veikianti adresu Turgaus a. 25, LT-91246, Klaipėda. Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui. Atsisakę sudarytos sutarties Jūs padengsite tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Mes galime nekompensuoti mokėjimo tol, kol atgausime prekes arba Jūs pateiksite įrodymų, kad išsiuntėte prekes.

Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepažeistos prekinės išvaizdos.

Jei ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atveju prekės dėl savo pobūdžio paprastai negali būti grąžintos paštu, kurjeriu, ar naudojantis kito pašto paslaugas teikiančio asmens paslaugomis ir buvo pristatytos į Pirkėjo namus sutarties sudarymo metu Mes pasiimsime prekes savo transportu.

 Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES ATSISAKYMO FORMA

 

 (Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

 

– UAB „Vasarė“, įregistruotai ir veikiančiai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 152491199, veikianti adresu Turgaus a. 25, LT-91246, Klaipėda

 

– Aš  pranešu, kad atsisakau pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos 20     m.          mėn.   d.

Sutarties užsakymo Nr.                                     dėl šių prekių,

 

– Gautų   [gavimo data],

 

– Pirkėjo vardas, pavardė,

 

– Pirkėjo  adresas,

 

– Pirkėjo parašas (tik jei ši forma pateikiama popierine forma),

 

–      Data  

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

 PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

Prekių teisinė kokybės garantiją parduodamoms prekėms yra 2 metai nuo prekių pristatymo datos. Norėdamas ja pasinaudoti, pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu (CK 6.335 str. 5 d.).

10.1. Kiekvienos Internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės savybės yra nurodomos prekės aprašyme, pateikiamame Internetinėje parduotuvėje.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Pardavėjas suteikia prekės kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme ir gamintojo pridedamoje instrukcijoje.

10.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas prekėms prekių kokybės garantijos nesuteikia, galioja teisės aktuose nustatyta tokių prekių kokybės garantija.

10.5. Prekių garantinės priežiūros paslaugas Pirkėjui suteikia Pardavėjas arba Pardavėjo nurodytas prekių garantinio aptarnavimo centras.

 10.6. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečių prekių atžvilgiu nustato prekių tinkamumo naudoti terminą, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.    

F.A.Q.

How much is delivery cost?

Delivery costs:

The price of delivery is indicated in the formation of the basket, select the delivery method and press the button to recalculate. Shipping discounts are applied from the basket of goods and the amount of selected items, so different cases delivery may vary.

* the price could increase becouse of delivery to the Islands or other hard to reach places. Also for various sizes of bicycles, ebikes, and trailers the price for delivery also could change for each country. If you would like to get the price for delivery to such place please incure by e-mail: info@velostreet.com

How to pay for ordered goods?

For ordered goods you can pay:

 • Visa, MasterCard credit cards
 • American Express credit cards
 • PayPal system
 • Virtual money BitCoins
 • Using paysera.com system which will guide you to make secure transfer of payment by:
  • Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro payment cards
  • International payments by bank transfer
  • paysera.com system payment

How long it takes to deliver the goods?

Upon delivery, inspect the consignment and no package has been observed violations of open package and check whether all the goods and that they are not damaged before signing on the delivery of the document or palmtop. Also count and sign just for received quantity of packages.

Country Delivery time (work days) if delivery by DPD
Ireland 4-5
Austria 3-4
Belgium 3-4
Bulgaria 5-6
Czech Republic 2-3
Denmark 4
Great Britain 3-5
Greece 6-7
Estonia 1-2
Latvia 1-2
Poland 1-2
Spain 5
Italy 4-5
Luxembourg 4-5
Netherlands 3-4
Portugal 4-6
France 4-5
Romania 4-5
Slovakia 2-3
Slovenia 4-5
Finland 2-3
Sweden 3-4
Hungary 3-4
Germany 3-4
Lithuania 1-2

*All delivery times are calculated from the moment when the money reached our account.

**Bigger goods such like bicycles trainers and bigger has longer delivery term. Please add 7-8 work days. The information will be provided when the delivery will be shipped out.

Quick menu